PopUp Aholic

KLAUZULA RODO-PUP

DJ-ImageSlider

  • Ukraina2

Zakupimy zestaw nagłośnienia scenicznego!

Jesteśmy jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Przyznany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. grant umożliwi Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wildze zakup wyposażenia sceniczno–koncertowego,które będzie wykorzystywane podczas organizacji Gminnego Dnia Kobiet, Dnia Sąsiada, Pikników Rodzinno-Rekreacyjnych, jak również podczas spotkań autorskich, spektakli teatralnych, wieczorów i nocy bibliotecznych.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

WSO2024