PopUp Aholic

KLAUZULA RODO-PUP

DJ-ImageSlider

  • Ukraina2

Historia

Gminna Biblioteka w Wildze istnieje od 1949, jej pierwszy kierownik został powołany w 1951r. Biblioteka mieściła się w centrum Wilgi w starym budynku drewnianym, w którym była szkoła, następnie została przeniesiona do budynku nad rzeką Wilgą dzierżawionego od osób prywatnych. W latach 90 została włączona w struktury Gminnego Ośrodka Kultury.

Datę pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej tj. 1949 rok przyjmujemy jako powołanie Gromadzkiej Biblioteki w Wildze. Biblioteka w pierwszych latach swej działalności mieściła się w centrum Wilgi w budynku po byłej szkole podstawowej, z czasem została przeniesiona do prywatnego domu . W 1990r. biblioteka została włączona wraz z Filią w Nowym Żabieńcu w struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze. W 1961r powstała Gromadzka Biblioteka w Marianowie, która w latach siedemdziesiątych została włączona jako Filia Biblioteczna w Nowym Żabieńcu do Biblioteki Publicznej w Wildze. Status prawny instytucji kultury biblioteka otrzymała Uchwałą Rady Gminy Nr.1/8.XII. 1995r.

Od 1990 r Biblioteka publiczna znajduje się przy ul. Warszawskiej 34 w Wildze na piętrze w Ośrodku Kultury.