PopUp Aholic

KLAUZULA RODO-PUP

DJ-ImageSlider

  • Ukraina2

Gminny Ośrodek Kultury

30duyGminny Ośrodek Kultury w Wildze został powołany jak placówka upowszechniania kultury na mocy uchwały Nr X/40/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 14 lutego 1990 roku. Działaniami swymi obejmuje cały teren Gminy Wilga. Podstawową działalnością jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa oraz przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W skład Ośrodka wchodzą:

  • Dom Kultury,

  • Gminna Biblioteka Publiczna,

  • Filia Biblioteki w Żabieńcu,

  • Gminne Centrum Informacji,

  • Świetlica w Goźlinie Małym.