Skwer turystyczno-rekreacyjny

Miło nam poinformować, że projekt pn.:” Zagospodarowanie skweru turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Wilga” został zakończony!

Cieszymy się, że mieszkańcy oraz osoby przyjezdne i odwiedzające naszą gminę mogą już z niego korzystać.

Załączamy zdjęcia sprzed i po inwestycji. Obecnie nasz skwer wygląda naprawdę imponująco. Mogą się już na nim odbywać imprezy okolicznościowe, które często towarzysza różnym wydarzeniom związanym z życiem i działalnością naszej gminy.

Podczas realizacji całkowity koszt inwestycji uległ zmianom i ostatecznie wyniósł: 274’999,99 zł, a kwota przyznanej dotacji ze środków wspólnotowych (wkład EFRROW) wynosi obecnie: 145’441,00 zł.

Skwer przed

EFRROR

Skwer tablica

 

 

Umowa Partnerska

loga efrrow

W dniu 24 stycznia 2017 roku w celu realizacji projektu pn.:” Zagospodarowanie skweru turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Wilga” pomiędzy Gminą Wilga
a
Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym "Razem dla Gminy Wilga" została podpisana Umowa Partnerska.

Liderem i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Wilga. Lider jest również stroną umowy o finansowanie.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Razem dla Gminy Wilga" jest Partnerem projektu, który w ramach przedmiotowej umowy zobowiązał się do promowania projektu
oraz współpracy z Liderem przy organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych na nowo powstałym i już zagospodarowanym skwerze, po oddaniu go do użytkowania.

Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie nowego, ogólnodostępnego skweru turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Wilga, przeznaczonego do wypoczynku i integracji lokalnej społeczności, a także promowania turystyki i kultury.

Inwestycja będzie obejmowała wykonanie chodników z kostki betonowej oraz zatok postojowych ogólnodostępnych dla mieszkańców, wyposażenie skweru w tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery, kosze parkowe oraz oświetlenie terenu. Zostaną dokonane nasadzenia roślin i krzewów oraz zostanie utworzony pas zieleni. Przestrzeń skweru będzie ogólnodostępna i wykorzystywana nie tylko do rekreacji i turystyki indywidualnej, ale także do organizowania różnych imprez dla mieszkańców na otwartym powietrzu. Tereny zagospodarowane w ramach realizacji zadania będą ogólnodostępne.
Po oddaniu do użytkowania inwestycja będzie służyć realizacji zadań własnych Gminy
w postaci potrzeb społeczności lokalnej oraz osób przyjezdnych.

Koszty całkowite realizowanej inwestycji wynoszą: 228’574,55 zł.

Kwota przyznanej dotacji ze środków wspólnotowych
(wkład EFRROW) wynosi:
145’441,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wildze otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Priorytet 2 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych. Zgodnie umową 160 woluminów zostało przekazanych w depozycie do bibliotek partnerskich. „Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Widzę to w Wildze - projekt w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Program skierowany był do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o wcześniej przeprowadzoną diagnozę i poddane ewaluacji.

Głównym celem projektu było nawiązywanie stałych relacji z mieszkańcami Wilgi, odkrywanie nowych talentów i wzmacnianie potencjału społecznego co zaowocowało stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.

Czytaj więcej: Widzę to w Wildze - projekt w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne