PopUp Aholic

KLAUZULA RODO-PUP

DJ-ImageSlider

  • Ukraina2

Sekcja plastyczna

Zajęcia plastyczneSEKCJA PLASTYCZNA - instruktor: Pani Bożena Nuszkiewicz. Spotkania z młodzieżą i dziećmi odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczestniczy w nich 30 osób. Ze względu na dużą liczbę uczestników konieczne było prowadzenie zajęć dwa razy w tygodniu. W trakcie zajęć dzieciaki rozwijają swoje umiejętności plastyczne i przygotowują dużą ilość prac, które przeznaczamy na loterię fantową organizowaną na festynach. Prace dzieci zdobią Ośrodek Kultury oraz są systematycznie eksponowane w gablotach: zewnętrznej oraz znajdujących się na klatkach schodowych przy wejściu do biblioteki oraz wejśćiu na galerię plastyczną.