PopUp Aholic

KLAUZULA RODO-PUP

DJ-ImageSlider

  • Ukraina2

Wizja, Misja

 

MISJA BIBLIOTEKI

Misją Gminnej Biblioteki w Wildze jest rozpoznawanie, zaspokajanie
i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej oraz upowszechnianie kultury poprzez doskonalenie własnych umiejętności.

WIZJA BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka w Wildze jest nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kulturalnej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.